'همه دوره های آکادمی 20 بافت'

'همه دوره های آکادمی 20 بافت'

 • دسته بندی : متد ترک
 • استاد : فاطمه پورموسی
 • تعداد سرفصل ها :3
 • تعداد ویدیو ها :17
2,500,000 تومان2,850,000 تومان13% تخفیف
 • دسته بندی : خیاطی با متد مولر
 • استاد : سامیه ماندگار
 • تعداد سرفصل ها :8
 • تعداد ویدیو ها :30
650,000 تومان850,000 تومان24% تخفیف
 • دسته بندی : تکنیک مولاژ
 • استاد : مرال نظری
 • تعداد سرفصل ها :6
 • تعداد ویدیو ها :35
1,250,000 تومان1,500,000 تومان17% تخفیف
 • دسته بندی : طراحی فیگور
 • استاد : زهرا تقدمی
 • تعداد سرفصل ها :8
 • تعداد ویدیو ها :33
450,000 تومان650,000 تومان31% تخفیف
 • دسته بندی : طراحی فیگور
 • استاد : مطهره خدری
 • تعداد سرفصل ها :8
 • تعداد ویدیو ها :42
750,000 تومان980,000 تومان24% تخفیف
 • دسته بندی : هنر پارچه سازی
 • استاد : شهناز بیرجندی
 • تعداد سرفصل ها :8
 • تعداد ویدیو ها :42
1,100,000 تومان1,400,000 تومان22% تخفیف
 • دسته بندی : تکنیک مولاژ
 • استاد : تکتم رضایی
 • تعداد سرفصل ها :11
 • تعداد ویدیو ها :11
680,000 تومان880,000 تومان23% تخفیف
 • دسته بندی : خیاطی با متد مولر
 • استاد : سامیه ماندگار
 • تعداد سرفصل ها :10
 • تعداد ویدیو ها :65
1,250,000 تومان1,650,000 تومان25% تخفیف
 • دسته بندی : استایلینگ
 • استاد : تن فرنس
 • تعداد سرفصل ها :11
 • تعداد ویدیو ها :11
480,000 تومان
 • دسته بندی : استایلینگ
 • استاد : مارک جیکوبز
 • تعداد سرفصل ها :18
 • تعداد ویدیو ها :18
دوره های رایگان
 • دسته بندی : خیاطی با متد مولر
 • استاد : فاطمه رفیعی
 • تعداد سرفصل ها :5
 • تعداد ویدیو ها :10
دوره های رایگان
 • دسته بندی : تعمیر و تغییر لباس
 • استاد : راحله برادری
 • تعداد سرفصل ها :2
 • تعداد ویدیو ها :3
دوره های رایگان
 • دسته بندی : استایلینگ
 • استاد : امیر سلیمانیان
 • تعداد سرفصل ها :0
 • تعداد ویدیو ها :0
280,000 تومان450,000 تومان38% تخفیف
 • دسته بندی : خیاطی با متد مولر
 • استاد : سیما عمرانی
 • تعداد سرفصل ها :1
 • تعداد ویدیو ها :5
دوره های رایگان
 • دسته بندی : خیاطی با متد مولر
 • استاد : خانم بزرگی
 • تعداد سرفصل ها :1
 • تعداد ویدیو ها :9
دوره های رایگان
 • دسته بندی : مصاحبه
 • استاد : انتشارات بیست بافت
 • تعداد سرفصل ها :7
 • تعداد ویدیو ها :7
دوره های رایگان
 • دسته بندی : معرفی ماشین آلات
 • استاد : انتشارات بیست بافت
 • تعداد سرفصل ها :7
 • تعداد ویدیو ها :19
دوره های رایگان