'همه دوره های آکادمی 20 بافت'

'همه دوره های آکادمی 20 بافت'

 • دسته بندی : متد ترک
 • استاد : فاطمه پورموسی
 • تعداد سرفصل ها :10
 • تعداد ویدیو ها :62
920,000 تومان 1,450,000 تومان 37% تخفیف
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : سامیه ماندگار
 • تعداد سرفصل ها :8
 • تعداد ویدیو ها :30
650,000 تومان 850,000 تومان 24% تخفیف
 • دسته بندی : تکنیک مولاژ
 • استاد : مرال نظری
 • تعداد سرفصل ها :6
 • تعداد ویدیو ها :35
1,250,000 تومان 1,500,000 تومان 17% تخفیف
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : مریم منیعی
 • تعداد سرفصل ها :10
 • تعداد ویدیو ها :16
1,900,000 تومان 2,100,000 تومان 10% تخفیف
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : فاطمه رفیعی
 • تعداد سرفصل ها :8
 • تعداد ویدیو ها :17
1,900,000 تومان
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : راحله برادری
 • تعداد سرفصل ها :9
 • تعداد ویدیو ها :17
6,000,000 تومان
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : فاطمه رفیعی
 • تعداد سرفصل ها :9
 • تعداد ویدیو ها :15
1,900,000 تومان
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : فاطمه رفیعی
 • تعداد سرفصل ها :9
 • تعداد ویدیو ها :15
2,500,000 تومان
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : فاطمه رفیعی
 • تعداد سرفصل ها :8
 • تعداد ویدیو ها :14
2,500,000 تومان 2,500,000 تومان 0% تخفیف
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : فاطمه رفیعی
 • تعداد سرفصل ها :7
 • تعداد ویدیو ها :13
2,500,000 تومان 2,500,000 تومان 0% تخفیف
 • دسته بندی : ورکشاپ های خیاطی و طراحی لباس
 • استاد : سلیمان گوونچ
 • تعداد سرفصل ها :4
 • تعداد ویدیو ها :8
2,500,000 تومان 2,700,000 تومان 8% تخفیف
 • دسته بندی : کارگاه آموزشی
 • استاد : دکتر صفایی و دکتر مصیری
 • تعداد سرفصل ها :4
 • تعداد ویدیو ها :4
500,000 تومان
 • دسته بندی : کارگاه آموزشی
 • استاد : سپیده منصوری
 • تعداد سرفصل ها :2
 • تعداد ویدیو ها :13
1,250,000 تومان 1,650,000 تومان 25% تخفیف
 • دسته بندی : طراحی فیگور
 • استاد : زهرا تقدمی
 • تعداد سرفصل ها :12
 • تعداد ویدیو ها :49
750,000 تومان 980,000 تومان 24% تخفیف
 • دسته بندی : طراحی فیگور
 • استاد : مطهره خدری
 • تعداد سرفصل ها :8
 • تعداد ویدیو ها :46
750,000 تومان 980,000 تومان 24% تخفیف
 • دسته بندی : هنر پارچه سازی
 • استاد : شهناز بیرجندی
 • تعداد سرفصل ها :8
 • تعداد ویدیو ها :42
1,500,000 تومان
 • دسته بندی : تکنیک مولاژ
 • استاد : تکتم رضایی
 • تعداد سرفصل ها :11
 • تعداد ویدیو ها :11
680,000 تومان 880,000 تومان 23% تخفیف
 • دسته بندی : نشست لباس
 • استاد : زهرا تقدمی
 • تعداد سرفصل ها :8
 • تعداد ویدیو ها :38
750,000 تومان 980,000 تومان 24% تخفیف
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : سامیه ماندگار
 • تعداد سرفصل ها :10
 • تعداد ویدیو ها :66
1,250,000 تومان 1,650,000 تومان 25% تخفیف
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : سامیه ماندگار
 • تعداد سرفصل ها :3
 • تعداد ویدیو ها :14
750,000 تومان 1,250,000 تومان 40% تخفیف
 • دسته بندی : استایلینگ
 • استاد : تن فرنس
 • تعداد سرفصل ها :11
 • تعداد ویدیو ها :11
480,000 تومان
 • دسته بندی : استایلینگ
 • استاد : مارک جیکوبز
 • تعداد سرفصل ها :18
 • تعداد ویدیو ها :18
دوره های رایگان
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : فاطمه رفیعی
 • تعداد سرفصل ها :5
 • تعداد ویدیو ها :10
دوره های رایگان
 • دسته بندی : تعمیر و تغییر لباس
 • استاد : راحله برادری
 • تعداد سرفصل ها :2
 • تعداد ویدیو ها :3
دوره های رایگان
 • دسته بندی : استایلینگ
 • استاد : امیر سلیمانیان
 • تعداد سرفصل ها :0
 • تعداد ویدیو ها :0
280,000 تومان 450,000 تومان 38% تخفیف
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : سیما عمرانی
 • تعداد سرفصل ها :1
 • تعداد ویدیو ها :5
دوره های رایگان
 • دسته بندی : دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
 • استاد : خانم بزرگی
 • تعداد سرفصل ها :1
 • تعداد ویدیو ها :9
دوره های رایگان
 • دسته بندی : مصاحبه
 • استاد : انتشارات بیست بافت
 • تعداد سرفصل ها :7
 • تعداد ویدیو ها :7
دوره های رایگان
 • دسته بندی : معرفی ماشین آلات
 • استاد : انتشارات بیست بافت
 • تعداد سرفصل ها :8
 • تعداد ویدیو ها :22
دوره های رایگان