نشست لباس روی اندام با زهرا تقدمی

نشست لبای روی اندام با زهرا تقدمی

نشست لباس روی اندام با زهرا تقدمی

نشست لبای روی اندام با زهرا تقدمی
  • دسته بندی :نشست لباس
  • دسته بندی اصلی :طراحی لباس
  • استاد :زهرا تقدمی
  • تعداد کاربران دوره :4
  • تاریخ انتشار : 11 ماه پیش

توضیحات

فصل اول: طراحی و نشست انواع یقه روی لباس

1 .معرفی

2 .شکل گیری خطوط بر روی اندام

3 .یقه های مسطح

4 .یقه های ایستاده

5 .یقه های انگلیسی و آرشال

6 .مدلسازی انواع یقه

فصل دوم: طراحی و نشست انواع بالاتنه و آستین بر روی مانکن

1 .طراحی انواع بالاتنه

2 .طراحی انواع آستین بخش اول

3 .طراحی انواع آستین بخش دوم

فصل سوم: طراحی و نشست انواع دامن بر روی مانکن

1 .دامن راسته

2 .دامن کلوش

3 .دامن خمره ای

4 .مدلسازی انواع دامن

5 .دامن بلند و دنباله دار

6 .مدلسازی انواع دامن پیلی دار

7 .دامن چین دار

فصل چهارم: طراحی و نشست انواع شلوار بر روی مانکن

1 .مدلسازی انواع شلوار بخش اول

2 .مدلسازی انواع شلوار بخش دوم

فصل پنجم: طراحی انواع اکسسوری بر روی لباس

1 .انواع پاپیون و گره

2 .شال گردن

3 .کراوات

4 .مدلسازی گره و پاپیون بر روی لباس

5 .طراحی حجاب استایل بخش اول

6 .طراحی حجاب استایل بخش دوم

7 .طراحی انواع کفش بخش اول

8 .طراحی انواع کفش بخش دوم

9 .طراحی انواع کیف

فصل ششم: طراحی انواع استایل بر روی لباس

1 .معرفی چگونگی انتخاب فیگور بر اساس مدل لباس

2 .زیباسازی لباس بر اساس فرم فیگور مناسب

3 .چگونگی طراحی استایل آوانگارد

4 .چگونگی طراحی استایل نیمه کالسیک

5 .چگونگی طراحی استایل کژوال بخش اول

6 .چگونگی طراحی استایل کژوال بخش دوم

فصل هفتم: حجم پردازی با سایه برروی مانکن

1 .سایه پردازی بر روی بالاتنه

2 .سایه پردازی بر روی شلوار

فصل هشتم: جزئیات طراحی لباس

1 .اصول رسم چین بخش اول

2 .اصول رسم چین بخش دوم

3 .رسم گسترده لباس

فصل اول: طراحی و نشست انواع یقه روی لباس

فصل دوم: طراحی و نشست انواع بالاتنه و آستین بر روی مانکن

فصل سوم: طراحی و نشست انواع دامن بر روی مانکن

فصل چهارم: طراحی و نشست انواع شلوار بر روی مانکن

فصل پنجم: طراحی انواع اکسسوری بر روی لباس

فصل ششم: طراحی انواع استایل بر روی لباس

فصل هفتم: حجم پردازی با سایه برروی مانکن

فصل هشتم: جزئیات طراحی لباس

نظرات فایل ها گالری تصاویر
امتیاز:

دیدگاه ها

0
فایلی برای دوره وجود ندارد
تصویری برای دوره وجود ندارد