الگوسازی و برش تجاری با استاد راحله برادری CB05074

الگوسازی و برش تجاری با استاد راحله برادری

الگوسازی و برش تجاری با استاد راحله برادری CB05074

الگوسازی و برش تجاری با استاد راحله برادری
  • دسته بندی :دوره آنلاین خیاطی با متد مولر
  • دسته بندی اصلی :آموزش خیاطی
  • استاد :راحله برادری
  • تعداد کاربران دوره :6
  • تاریخ انتشار : 2 سال پیش

توضیحات

الگوسازی و برش تجاری با استاد راحله برادری.

فصل اول

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم

نظرات فایل ها گالری تصاویر
امتیاز:

دیدگاه ها

0
فایلی برای دوره وجود ندارد
تصویری برای دوره وجود ندارد