طراحی لباس سینما و تئاتر

طراحی لباس سینما و تئاتر

طراحی لباس سینما و تئاتر

طراحی لباس سینما و تئاتر
  • دسته بندی :کارگاه آموزشی
  • دسته بندی اصلی :رویداد ها
  • استاد :سپیده منصوری
  • تعداد کاربران دوره :3
  • تاریخ انتشار : 10 ماه پیش

توضیحات

شناخت اصول اولیه طراحی لباس

دستیاری تا اجرا

شناخت اصول اولیه طراحی لباس

دستیاری تا اجرا

نظرات فایل ها گالری تصاویر
امتیاز:

دیدگاه ها

0
فایلی برای دوره وجود ندارد
تصویری برای دوره وجود ندارد