سمینار آموزشی بین‌المللی مدیریت حرفه ای کسب‌وکار های پوشاک

سمینار آموزشی بین‌المللی مدیریت حرفه ای کسب‌وکار های پوشاک

سمینار آموزشی بین‌المللی مدیریت حرفه ای کسب‌وکار های پوشاک

سمینار آموزشی بین‌المللی مدیریت حرفه ای کسب‌وکار های پوشاک
  • دسته بندی :کارگاه آموزشی
  • دسته بندی اصلی :رویداد ها
  • استاد :دکتر صفایی و دکتر مصیری
  • تعداد کاربران دوره :4
  • تاریخ انتشار : 1 سال پیش

توضیحات

سمینار آموزشی بـیـن‌الملی مدیریت حرفه ای کسب‌وکار های پوشاک

جناب آقای دکتر نیما مصیری

جناب آقای دکتر مهدی صفایی

جناب آقای آهنین جان

اختتامیه

نظرات فایل ها گالری تصاویر
امتیاز:

دیدگاه ها

0
فایلی برای دوره وجود ندارد
تصویری برای دوره وجود ندارد