تن فرنس

اساتید آکادمی 20 بافت

تن فرنس

  • مشخصات :تن فرنس
  • مقطع تحصیلی :کاردانی
  • گرایش تحصیلی :طراحی دوخت کاردانی