تکتم رضایی

اساتید آکادمی 20 بافت

تکتم رضایی

  • مشخصات :تکتم رضایی
  • مقطع تحصیلی :کارشناسی
  • گرایش تحصیلی :طراحی شکاف کاردانی
  • فعالیت علمی :1
  • تالیف کتاب :3