سیما عمرانی

اساتید آکادمی 20 بافت

سیما عمرانی

  • مشخصات :سیما عمرانی
  • مقطع تحصیلی :کاردانی
  • گرایش تحصیلی :طراحی دوخت کاردانی