مارک جیکوبز

اساتید آکادمی 20 بافت

مارک جیکوبز

  • مشخصات :مارک جیکوبز
  • دانشگاه :poland ART Central Academy
  • مقطع تحصیلی :کاردانی
  • گرایش تحصیلی :طراحی دوخت کاردانی