امیر سلیمانیان

اساتید آکادمی 20 بافت

امیر سلیمانیان

  • مشخصات :امیر سلیمانیان
  • مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
  • گرایش تحصیلی :طراحی لباس