فیلتر ها

فیلتر ها

تایوک

بروشور و تگ شستشو (تایوک)، مناسب برای کدینگ و سایزبندی  در سایز های 2 ، 2.5 ، 3 ، 4 ، 5 سانتی متر و جنس های سنگ شور و معمولی