{{ message }}
{{ error }}

فیلتر ها

فیلتر ها


فولدر راسته دوز صنعتی ابزاریست که در صورت نیاز به دوخت یک نوار به لبه کار به روی دستگاه راسته دوز صنعتی نصب شده و با توجه به سایز نوار در اندازهای مختلف تولید شده است 

همچنین با توجه به نیاز شما در انواع محتف با قابلیت تا کردن یک لبه از نوار یا دو طرف نوار عرضه میشود 

این محصول بر روی انواع مختلف راسته دوز صنعتی نصب شده و بین همه مدلها و برندها به صورت مشترک میباشد.