یاتاقان کوچک اتصال پایه قلاب ها کمرکش (1/4-1-1/4)

توضیحات

یاتاقان کوچک اتصال پایه قلاب ها کمرکش (1/4-1-1/4)

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر