گارد سوزن تو جیب دوز

  • موجود
  • مدل های مربوط: تو جیب دوز dadili ,
  • شناسه قطعه: 281080
    Stock Keeping Unit (SKU): 281080
  • کد فنی: 18-835
    Manufacturer Part Number (MPN): 18-835
455,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

گارد سوزن تو جیب دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر