گارد بزرگ سه سوزن سه قلاب تانکی

توضیحات

گارد بزرگ سه سوزن سه قلاب تانکی 

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر