کمپلت اتومات ضخیم راسته دوز ژاپنی کوبان

توضیحات

کمپلت اتومات ضخیم راسته دوز ژاپنی کوبان

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر