کفی چدنی اتو سیلتر اصلی

توضیحات

کفی چدنی اتو سیلتر اصلی ( ترکیه)

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعات اتو
قطعات دسته
نوع اصالت قطعه
اصلی
نوع قطعه اتو
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر