کار پیش بر کمرکش 4 سوزن

1,300,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

کار پیش بر کمر کش 4 سوزن

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر