کار پیش بر کامل سه سوزنه کابویی دو غلتک

935,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

کار پیش بر کامل سه سوزنه کابویی دو غلتک

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر