کار پیش بر پل دوز تیغ دار

585,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

کار پیش بر پل دوز تیغ دار

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر