کار پیش بر سه سوزنه کابویی دو غلتک

975,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

کار پیش بر سه سوزنه کابویی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر