کار پیش بر دوسوزن دوماکو سایز 1.2

توضیحات

کار پیش بر دوسوزن دوماکو سایز 1.2

1/2 اینچ معادل حدودا 12 میلیمتر میباشد.

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه دوسوزن دوماکو
کار پیش بر
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر