کارتل زیر تنه الیک

توضیحات

کارتل زیر تنه الیک

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
پلاستیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر