کابل و شلنگ بخار اتو باتیستلا

توضیحات

کابل و شلنگ بخار اتو باتیستلا 

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعات اتو
قطعات دسته
نوع قطعه اتو
الکترونیکی
نوع اصالت قطعه
اصلی

نظرات مشتریان

ثبت نظر