چکش تیغ سایز 20 مادگی چشمی 02

توضیحات

چکش تیغ سایز 20 مادگی چشمی 02

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر