پیچ نگهدارنده بوش روی میله نخ پرت کن راسته دوز

27,500 تومان
{{ message }}

توضیحات

پیچ نگهدارنده بوش روی میله نخ پرت کن راسته دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پیشانی
نوع قطعه
پیچ ها

نظرات مشتریان

ثبت نظر