پیچ میل رابط حرکت غلتک پایین به کاربر سه سوزنه کابویی

55,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

پیچ میل رابط حرکت غلتک پایین به کاربر سه سوزنه کابویی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
پیچ ها

نظرات مشتریان

ثبت نظر