پیچ فنر دسته تیغ الیک دوپل

195,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

پیچ فنر دسته تیغ الیک دوپل

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
پیچ ها

نظرات مشتریان

ثبت نظر