پیچ صفحه دوخت سمت چپ جیب پشت دوز

توضیحات

پیچ صفحه دوخت سمت چپ جیب پشت دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
پیچ ها

نظرات مشتریان

ثبت نظر