پیچ دسته مگنت دستگاه تیغ راسته دوز

توضیحات

پیچ دسته مگنت دستگاه تیغ راسته دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
پیچ ها

نظرات مشتریان

ثبت نظر