پیچ تنظیم فشار روغن راسته دوز

18,850 تومان
{{ message }}

توضیحات

پیچ تنظیم فشار روغن راسته دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
پیچ ها

نظرات مشتریان

ثبت نظر