پولک میانی سر میل سوزن مادگی چشمی

19,800 تومان
{{ message }}

توضیحات

پولک میانی سر میل سوزن مادگی چشمی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پیشانی
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر