پودر رسوب گیر دیگ اتو

توضیحات

پودر رسوب گیر دیگ اتو

ویژگی ها

عمومی

نوع اصالت قطعه
غیر اصل
موقعیت قطعات اتو
قطعات منبع
نوع قطعه اتو
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر