پایه کار پیش بر پل دوز

660,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

پایه کار پیش بر پل دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر