پایه نخگیر زیر صفحه مادگی چشمی

325,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

پایه نخگیر زیر صفحه مادگی چشمی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر