پایه قیطان دوزی راسته دوز 3.16 (راست)

توضیحات

پایه قیطان دوزی راسته دوز 3.16

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
پایه دوخت

نظرات مشتریان

ثبت نظر