پایه غلتک دار راسته دوز غلتک بزرگ

توضیحات

پایه غلتک دار راسته دوز غلتک بزرگ 

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
پایه دوخت

نظرات مشتریان

ثبت نظر