پایه راسته دوز نیش،چپ 1.16N

توضیحات

پایه راسته دوز نیش،چپ 1.16N

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
پایه دوخت

نظرات مشتریان

ثبت نظر