پایه راسته دوز تیغ دار 1.8

توضیحات

پایه راسته دوز تیغ دار 1.8

این محصول برای انواع راسته دوز تیغ دار با فاصله برش 1.8(3میلیمتر) از سوزن مناسب میباشد.

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
پایه دوخت
موقعیت قطعه
قطعات پیشانی
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر