پایه دوخت تو جیب دوز

  • ناموجود
  • مدل های مربوط: تو جیب دوز dadili ,
  • شناسه قطعه: 340971
    Stock Keeping Unit (SKU): 340971
  • کد فنی: 17-780-1
    Manufacturer Part Number (MPN): 17-780-1

توضیحات

پایه دوخت تو جیب دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر