واشر پشت بوش کوچک دستگاه تیغ راسته دوز

6,500 تومان
{{ message }}

توضیحات

واشر پشت بوش کوچک دستگاه تیغ راسته دوز

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر