نخگیر کشویی بزرگ الیک

78,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

نخگیر کشویی بزرگ الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پیشانی

نظرات مشتریان

ثبت نظر