نخگیر فنری سر بوش میل سوزن الیک

52,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

نخگیر فنری سر بوش میل سوزن الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
فنر ها
موقعیت قطعه
قطعات پیشانی

نظرات مشتریان

ثبت نظر