ناودانی راسته تیغ دار 1.4

توضیحات

ناودانی راسته تیغ دار 1.4

این محصول برای انواع راسته دوز تیغ دار با فاصله برش 1.4 (6میلیمتر) از سوزن مناسب میباشد.

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر