میل پایه سه سوزنه کابویی ضخیم

325,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

میل پایه سه سوزنه کابویی ضخیم

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پیشانی

نظرات مشتریان

ثبت نظر