میل نخ پرت کن راسته دوز

9,750 تومان
{{ message }}

توضیحات

میل نخ پرت کن راسته دوز

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پیشانی

نظرات مشتریان

ثبت نظر