میل متصل به اهرم دسته تیغ الیک

110,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

میل متصل به اهرم دسته تیغ الیک

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پایین

نظرات مشتریان

ثبت نظر