میل فشار پایه راسته دوز

31,349 تومان
{{ message }}

توضیحات

میل فشار پایه راسته دوز

ویژگی ها

عمومی

نوع قطعه
مکانیکی
موقعیت قطعه
قطعات پیشانی

نظرات مشتریان

ثبت نظر