میل سر انگشتی الیک دوپل

117,000 تومان
{{ message }}

توضیحات

میل سر انگشتی الیک دوپل

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات پایین
نوع قطعه استفاده شده
مکانیکی

نظرات مشتریان

ثبت نظر