میل تنظیم نخ بالای مادگی چشمی

توضیحات

میل تنظیم نخ بالای مادگی چشمی

ویژگی ها

عمومی

موقعیت قطعه
قطعات بالا
نوع قطعه استفاده شده
پیچ ها

نظرات مشتریان

ثبت نظر